Wniosek do UM o przebudowie skweru na 100lecie Niepodległości Polski

Dowiedzieliśmy się z odpowiedzi na pierwsze pismo do UM w sprawie zagospodarowania skweru, na którym odbywają się główne uroczystości rocznicowe przy rondzie Solidarności – jak UM zaplanował samą zmianę powierzchni i położenia chodników  na terenie skweru wraz oświetleniem i ławkami. Kwestią, o której nie możemy dowiedzieć się nadal czegoś konkretnego jest artystyczne wykończenie samego tzw. obelisku /dobrze byłoby, żeby to był rzeczywiście obelisk z prawdziwego zdarzenia, ale na dziś pomińmy tę nieścisłość/. To miejsce ma być od pierwszego spojrzenia zwiedzających Lębork turystów, ale i lęborczan  kojarzone z ważnymi wydarzeniami historycznymi dla Polaków. To miejsce nie może istnieć i spełniać swojej podstawowej roli informacyjno-edukacyjno-wspomnieniowej bez pewnych elementów zaświadczających jego pochodzenie i cel. Te pytania zadaję  w piśmie do Burmistrza, a one jeszcze nie wyczerpują tego tematu do końca.