W Łomiankach Konferencja Psychologiczna-Pedagogiczna o rozwoju młodych

V KONFERENCJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Z CYKLU „KOLCZASTY NASTOLATEK”

NASTOLATEK W DRODZE KU DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI

Instytut Studiów nad Rodziną im. Księdza Abp. Kazimierza Majdańskiego

Łomianki, ul. Baczyńskiego 9
Środa, 20 listopada 2019 r.

SESJA I
9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji
9.10 – 9.40 Wystąpienie Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka
9.40 – 10.20 Wiesław Gajewski, prezes Fundacji Czyste Serca,
Potrzeby rozwojowe okresu dorastania

10.20 – 10.50 Przerwa kawowa
10.50 – 11.40 dr Grażyna Kowalczyk, Uniwersytet Szczeciński,

Psychopedagogiczne aspekty okresu dorastania – studium przypadków
11.40 – 12.30 prof. Jacek Kurzępa, SWSP Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny,

Młodość w perspektywie wielu możliwości

12.30 – 12.45 Dyskusja
12.45 – 13.30 Przerwa z poczęstunkiem dla uczestników

SESJA II
13.30 – 13.50 Katarzyna Sokołowska, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
13.50 – 14.10 Daria Markuszewska, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,

Kształtowanie charakteru w KSM
14.10 – 14.30 Tomasz Smyk, Ruch Czystych Serc,
Płciowość jako element dorastania

14.30 – 15.00 Dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów

Co dorosły chce przekazać młodemu człowiekowi i co młody człowiek
chciałby powiedzieć dorosłemu?

15.00 – 15.15 Pytania z sali
15.15 Zakończenie konferencji

FUNDACJA CZYSTE SERCA

pragnie zaprosić na

KONFERENCJĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
NASTOLATEK W DRODZE KU DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI

Konferencja odbędzie się w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Księdza Abp. Kazimierza
Majdańskiego w Łomiankach, ul. Baczyńskiego 9, dnia 20 listopada 2019r. od godziny 9.00.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Kampania informacyjna przeciwdziałania
przestępczości wśród dzieci i nastolatków” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
W ramach konferencji przewidziane jest wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka. Zostanie
zaprezentowany również program „Kolczasty nastolatek” adresowany do rodziców, nauczycieli,
wychowawców i urzędników z obszaru edukacji. Celem spotkania jest ukazanie potrzeb
i problemów rozwojowych okresu dorastania oraz metod i form pomocnych w pracy
pedagogiczno-profilaktycznej z młodzieżą.

Prelekcje wygłoszą między innymi prof. Jacek Kurzępa z Uniwersytetu Humanistyczno-
Społecznego oraz dr Grażyna Kowalczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Jej uczestnicy mają możliwość otrzymania zaświadczenia
potwierdzającego udział.
Informacja i zapisy:
konferencja@czysteserca.pl
695-205-060

Prezes Fundacji Czyste Serca Wiesław Gajewski

Dodaj komentarz