V Łódzki Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego

Wczoraj (25.05.2016) odbył się w Łodzi V Marsz Witolda Pileckiego. Po Mszy św. odprawionej w Archikatedrze, Marsz przeszedł całą ulice Piotrkowską. Grupa była może niezbyt liczna, ale śliczna. Po raz pierwszy mieliśmy 50-metrową flagę marszową ufundowaną ze składek obywatelskich.

ONR, MW i Studenci RP dawali czadu bojowymi okrzykami, na co liczna publika zgromadzona w ogródkach piwnych na Pietrynie odpowiadała wybałuszonymi gałami i rozdziawianymi buziami. W czerwonej Łodzi widok patriotycznych manifestacji, to nadal ewenement.

Stowarzyszenie RKW, postawiło w czasie Marszu śmiałą tezę, iż rotmistrz Pilecki również wspierałby nasze działania, gdyby żył w dzisiejszych czasach – rozdawane ulotki spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem.

Coraz bardziej wyraźnie dostrzegana jest potrzeba konsolidacji środowisk patriotycznych, której ośrodkiem może być np. wspólna praca wokół regionalnego portalu, który pracowicie budujemy.

Zapraszam do oglądnięcia zdjęć z Marszu.

JB

zdjęcia EB

 

EB

Kategorie