Ten protest 12.12 także był zorganizowany przez Stowarzyszenie RKW

Ten protest zorganizowany został przez Adriana Witasa, wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Mazowsze Stowarzyszenia RKW  – Ruchu Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy. W tle baner naszego stowarzyszenia, które skupia wiele nurtów i poglądów politycznych.

Dziękujemy Niezależnej Telewizji Drugiego Obiegu za umieszczenie informacji na www.

https://youtu.be/OutnctWl-ko
Był taki protest – narodowcy przeciw KOD
https://youtu.be/OutnctWl-ko
Był taki protest – narodowcy przeciw KOD

Get involved!

Comments

No comments yet