Spotkanie z Pawłem Zyzakiem w Leborku

14. grudnia w Auli im. Jana Pawła II przy kościele św. Jakuba w Lęborku odbyło się spotkanie z Pawłem Zyzakiem. Organizatorem spotkania był lęborski Klub Gazety Polskiej. Spotkanie związane było z promocją książki naszego gościa zatytułowanej Efekt Domina.

Paweł Zyzak Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskimm. W 2010 roku odbył czteromiesięczny staż naukowy do Institute of World Politics w Waszyngtonie z rekomendacji historyka prof. Marka Jana Chodakiewicza. Od października 2008 do kwietnia 2009 był zatrudniony w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie w jako archiwista. Działał w Lidze Republikańskiej i bielskim kole FM PiS, którego był przewodniczącym. Rozgłos Pawłowi Zyzakowi przyniosła oparta na jego pracy magisterskiej książka na temat Lecha Wałęsy pt. „Lech Wałęsa – idea i historia” wydana w marcu 2009 roku.  Otrzymał za nią w 2010 roku Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza. W tym samym roku został również laureatem Nagrody im. Jacka Maziarskiego.

W swojej najnowszej książce autor skupia się na stosunkach amerykańsko – polskich w XX wieku. Jest ona zwieńczeniem 6 lat pracy badawczej prowadzonej na dwóch kontynentach. Opisuje w niej historię Solidarności na tle globalnej polityki oraz analizuje powiązania świata biznesu oraz związków zawodowych. Ukazuje formy finansowania Solidarności przez zachodnie rządy, związki zawodowe, fundacje oraz służby specjalne. W „Efekcie Domina” znaleźć można mnóstwo ciekawych informacji obrazujących okres przemian ustrojowych w Polsce. Autor przenika za kulisy funkcjonowania Solidarności odkrywając przed czytelnikiem panujące w niej relacje oraz rolę jaką odegrali poszczególni jej członkowie.

Spotkanie w Lęborku było pierwszym spotkaniem promującym nową książkę Pawła Zyzaka w Polsce. Wzięło w nim udział około 30 osób. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.