Spotkanie z Henrykiem Jagielskim w Lęborku

10 grudnia, tuż przed smutną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, w Lęborku gościł Henryk Jagielski współorganizator strajków w 1970 i 1980 w gdańskich stoczniach, a w stanie wojennym szef Biura Informacyjno-Koordynacyjnego „S” w Bremie.

Henryk Jagielski, ur. 11 VII 1932 w Bydgoszczy. Ukończył Publiczną Średnią Szkołę Elektryczną w Gdańsku (1951).

1950-1981 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W XII 1970 współorganizator strajku w SG, członek KS, uczestnik demonstracji; później na zebraniach związków zawodowych w SG domagał się ukarania winnych strzelania do robotników. Inwigilowany, szykanowany w pracy, był na liście pracowników przeznaczonych do zwolnienia. W VI 1976 uczestnik strajku w SG. 1978-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, kolporter pism niezależnych (m.in. „Robotnika”, „Robotnika Wybrzeża” i ulotek).

W VIII 1980 współorganizator strajku w SG, członek KS, od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w SG, członek Prezydium KZ.

13 XII 1981 z delegacją stoczniowej „S” przebywał w RFN, nie wrócił do kraju; XII 1981 – I 1983 współorganizator demonstracji w Bremie przeciwko stanowi wojennemu w Polsce; do VIII 1983 szef Biura Informacyjno-Koordynacyjnego „S” w Bremie, współorganizator transportów materiałów poligraficznych (powielacze, matryce, farby), nadajników radiowych, kaset audio dla podziemnej „S” w Polsce. W III 1982 współorganizator i uczestnik zjazdu grup roboczych „S” w Düsseldorfie, uczestnik spotkań z przedstawicielami niemieckich związków zawodowych (DGB) i partii (SPD, FDP) nt. „S”. Organizator pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin w Polsce, współpracownik Biura Koordynacyjnego „S” w Brukseli. 1983-1993 pracownik zakładów Mercedesa w Bremie; od 1993 na emeryturze, mieszka w Niemczech i Polsce. Członek Stowarzyszenia Solidarni z Kolebki.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).