Społeczna kontrola prac Rady Miasta Lębork

W związku z pismem wystosowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej przez Przewodniczącego RKW Lębork zostaliśmy zaproszeni na konsultacje w kwestii społecznej kontroli prac Rady Miasta. Poniżej zamieszczamy otrzymane przez nas pismo.