Skarga na działania organów administracji samorządowej

Przewodniczący lęborskiego Oddziału RKW Jacek Karcz, wystosował skargę na działania Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego, Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, Burmistrza Miasta Łeba oraz Wójta Gminy Wicko w związku z brakiem odpowiedzi na pismo związane z potrzebą zwiększenia społecznej kontroli administracji samorządowej.

Poniżej zamieszczamy skargę na działania Przewodniczącego Rady Powiatu.