Skandaliczna sytuacja podczas wyborów do Izb Rolniczych w Odolanowie! Krajowa Rada Izba Rolniczych milczy?


Od: BOGUŁAW CEBULSKI <cebbog@gmail.com>
Data: 22 maja 2015 09:32
Temat: Fwd: Wybory do Izb Rolniczych!
Do: rzecznik@krir.pl
———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: BOGUŁAW CEBULSKI <cebbog@gmail.com>
Data: 22 maja 2015 09:16
Temat: Wybory do Izb Rolniczych!
Do: szmulewicz@krir.pl

Szanowny Panie Prezesie!
W toku toczącej się procedury wyborów do Izb Rolniczych doszło w naszej gminie do skandalicznej sytuacji odwołania rejestracji dwóch kandydatów do Izby zarejestrowanych przez Komisję Okręgową w dniu 11 maja przez Komisję Wojewódzką w Poznaniu na wniosek -skargę jednego z kandydatów zarejestrowanych także do tych wyborów wyborów. Zdarzenie to miało następującą historię, w związku z tym, że Okręgowa Komisja Wyborcza nie podała do publicznej wiadomości o posiedzeniach Komisji i godzinach i miejscu urzędowania a podobno miała polecenie dyżurować w godzinach od 10.00 do 14.00.

Rolnicy- kandydaci   do wyborów po zlokalizowaniu lokalu wyborczego ok. godziny 14.30 na zapleczu Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie zastali lokal zamknięty z wywieszonym protokółem o zakończeniu pracy i zarejestrowaniu dwóch kandydatów do wyborów co praktycznie oznaczało już ich wybór i przyjmowanie gratulacji przed wyborami. Ponieważ zarówno wszyscy członkowie Komisji Okręgowej jak i kandydaci są członkami jednej organizacji, można przypuszczać,że sprawa została ustawiona tak aby wygrać wybory przed wyborami! W tej sytuacji kandydaci zwrócili się telefonicznie z interwencją do Przewodniczącej Komisji Okręgowej widniejącej na protokóle jednak ze względu na przebywanie w tym czasie w Brukseli poleciła skontaktować się z wiceprzewodniczącym Komisji p. Zdzisławem Giertychem , który oświadczył,że Komisja zakończyła działalność o godz. 14.00 i nie podejmie dalszych czynności.Po kolejnej interwencji telefonicznej u Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej i jego rozmowie z członkami Okręgowej Komisji Wyborczej W Odolanowie ,Komisja zebrała się w przepisowym składzie i przyjęła i zarejestrowała dodatkowo w/w rolników w poczet kandydatów do wyborów do Izb Rolniczych w ustawowym terminie w dniu 11 maja 2015 roku. Na rejestrację ta
złożył skargę P. Roman Rzeszowski -jeden z zarejestrowanych kandydatów,  do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej , która skargę uznała za zasadną i wykluczyła kandydatury rolników z wyborów powołując się na przekroczenie terminu  rejestracji.Kuriozalnym wydaje się fakt,że Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej zalecił Komisji Okręgowej rejestrację kandydatów po czasie jej urzędowania ze względu na fakt ,że Komisja nie ogłosiła terminu i miejsca swojego urzędowania zwyczajowo powiadamiając np. sołtysów wywieszając w publicznych miejscach informacje czym naruszyła Par.3.ust.2, Pkt.5 Regulaminu Komisji Okręgowej  załącznik nr.2 Uchwały nr.8/210 Krajowej Rady Izb Rolniczych ale zadziałała prawidłowo zgodnie z ogłoszonym terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych / Załącznik do Uchwały Nr.9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych/. Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Okręgowych w celu rejestracji -najpóźniej w dniu 11 maja. Przypomnę,że dzień 11 maja trwa do godz 24.00! W wyborach samorządowych Komisje Okręgowe dyżurują do do godz. 24.00 i jest to norma przy
rejestracji kandydatów, jeśli są to inne terminy należy to ogłosić w sposób dostępny dla każdego wyborcy a nie tzw. poczta pantoflową i wśród znajomych.Swoją drogą ,komu to potrzebne? Zamiast poddać się weryfikacji wyborców rozgrywa się wybory przy „zielonym stoliku”?

Takie działania są sprzeczne z zasadami demokracji i prawa!W załączeniu przesyłam dokumenty rejestracyjne i dokumentację związaną z ta sprawa! Wojewódzka Komisja Wyborcza powołując się na przepisy Ustawy o Izbach Rolniczych i Uchwały Krajowej Izby Rolniczej oraz Regulaminy Wojewódzkiej i Okręgowej Komisji Wyborczej winna wziąć pod uwagę fakt złamania prawa, Uchwała nr.2 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
narusza prawo nie opierając się   w tych przepisach na które się powołuje, przez Komisję Okręgową tzn. brak publicznego ogłoszenia urzędowania Komisji ale termin rejestracji kandydatów 11 maja określony przez Krajową Izbę Rolniczą został zachowany. Rejestracja
odbyła się w terminie ,Komisja w przepisowym składzie przyjęła dokumenty rejestracyjne i wydała zaświadczenie -protokół rejestracji kandydata i jest niezrozumiałe w tej sytuacji uchylenie aktu rejestracji przez Komisję Wojewódzką!

Pozdrawiam
Bogusław Cebulski – Redakcja ” DZWONEK ODOLANOWSKI”
https://drive.google.com/file/d/0B6yt28wnXDtcUTRJSTdFOXgzMDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6yt28wnXDtcNWs0VWwySVJFRmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6yt28wnXDtcNG1iVWxHMTZkYzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6yt28wnXDtcblhsSzNZTHVrSUE/view?usp=sharing