RKW zawiadamia o planowanym przez LGBT naruszeniu ciszy wyborczej

Anna i Andrzej Kołakowscy 

                                                                                            

Gdańsk, dn. 27.04.2019 r.

Sz. P.

Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski

                Szanowny Panie Wojewodo, zwracamy się do Pana z apelem o wydanie zakazu dla demonstracji środowisk homoseksualnych (tzw. Parady równości) w Gdańsku, która została zaplanowana na dzień 25 maja 2019 r.  Jest to dzień ciszy wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja.  Art. 107 par.1 kodeksu wyborczego mówi, że w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. W marszu homoseksualistów z całą pewnością wezmą udział politycy partii „Wiosna” oraz Koalicji Obywatelskiej. W ubiegłych latach prominentni politycy, którzy dziś kandydują z wyżej wymienionych komitetów wyborczych przemawiali do uczestników Parady równości, a w programach tych ugrupowań znajdują się postulaty tożsame z poglądami środowiska LGBT, będącego organizatorem parady. Sama ich obecność na zgromadzeniu jest formą promocji ugrupowania i może przybrać charakter zabiegania o głosy wyborców.

Ponadto z całą pewnością dojdzie do próby zablokowania marszu i promocji środowisk homoseksualnych przez obrońców rodziny, małżeństwa, wartości i relacji społecznych opartych na prawdzie o człowieku. Doświadczenie ubiegłych lat każe nam przypuszczać, że mogą wystąpić także zamieszki i starcia z policją, chroniącą demonstrujących homoseksualistów.  W związku z zagrożeniem naruszenia ciszy wyborczej, a także w związku z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zamieszek (które nie powinny mieć miejsca w przeddzień wyborów) zwracamy się do Pana z apelem o wydanie zakazu organizacji wyżej wymienionego zgromadzenia w dniu ciszy wyborczej.

W imieniu Ruchu Kontroli Wyborów: Anna i Andrzej Kołakowscy           

Do wiadomości:

Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź

Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński

Państwowa Komisja Wyborcza