Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia RKW – 1 grudnia 2016 r.

1 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia RKW. W wyniku obrad podjęto 6 uchwał.

Zarząd przyjął rezygnację ze stanowiska członka Zarządu Wioletty Machniewskiej i Marii Wilczańskiej. W związku z vacatami w Zarządzie przedyskutowano kwestią zwołania zjazdu na wiosnę 2017 roku. Postanowiono przeprowadzić rozeznanie, które oddziały są w stanie przeprowadzić wybory, a które de facto przestały istnieć.

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia RKW 12 nowych członków w Łodzi, 12 członków w  Tomaszowie Mazowieckim, 15 członków w gminie Lubochnia w powiecie tomaszowskim i po 6 członków w gminach Żechlinek i Budziszewice w powiecie tomaszowskim.

W związku ze spełnieniem wymagań statutowych (min. 6 członków) Zarząd przyjął uchwały o powołaniu nowych oddziały Stowarzyszenia RKW:

RKW Łódź z siedzibą w Łodzi, którego terenem działania jest Łódź miasto na prawach powiatu;

RKW Tomaszów Mazowiecki z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, którego terenem działania jest gmina Tomaszów Mazowiecki w powiecie tomaszowskim w województwie łódzkim;

RKW Lubochnia z siedzibą w Lubochni, którego terenem działania jest gmina Lubochnia

RKW Żelechlinek – Budziszewice z siedzibą w Budziszewicach, którego terenem działania są gminy Żelechlinek i Budziszewice.