Ponowny wniosek do burmistrza o dostęp do info w sprawie skweru

Ze względu na bardzo ogólną odpowiedź Pana Burmistrza na tematy poruszone w pierwszym wniosku w tym temacie, jestem zobligowany zastosować się do procedury tego rodzaju pism, wg wzoru typowo urzędowego.

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Zagospodarowania skweru wokół „obelisku” Niepodległości, a w szczególności :

1.Jaka firma lub jaka osoba jest ostatecznie autorem projektu zagospodarowania skweru.

2.Jaka jest treść zawartej umowy o zaprojektowanie ww. przedsięwzięcia.

3.Jaki jest termin ukończenia samej wizualizacji powyższego projektu.

4.Jaki jest przewidywany koszt i zakres rzeczowy przedmiotowego zagospodarowania.

5.Jaki jest przewidywany termin wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zagospodarowania.

6.Jaki jest przewidywany termin przedmiotowego zagospodarowania.

7.Kiedy opracowywany projekt zostanie zaprezentowany członkom Komitetu Organizacyjnego.