Odpowiedź Wojewody w związku ze sprawą w Bukowinie

Obok zamieszczamy pismo, które otrzymaliśmy od Wojewody pomorskiego jako odpowiedź na poruszoną przez nas kwestię sporu w Bukowinie. Poniżej zaś znajduje się pismo, które Wojewoda skierował do Rady Powiatu Lęborskiego.