Krzysztof Skowroński Prezes SDP – Konferencja o mediach

Krzysztof Skowroński (Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich) – Propozycje i program zmian w mediach publicznych opracowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Krzysztof Skowroński Prezes SDP – Konferencja o mediach
Krzysztof Skowroński Prezes SDP – Konferencja o mediach