Polska wystosowała oficjalne zaproszenie do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do obserwacji wyborów prezydenckich, które odbędą się 10 maja – informuje MSZ. To standardowa procedura, stosowana w poprzednich wyborach – tłumaczy rzecznik resortu.

Wypełniając zobowiązania przyjęte w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 11 lutego 2015 r. Polska wystosowała oficjalne zaproszenie do obserwacji nadchodzących wyborów prezydenckich, które odbędą się 10 maja br.

— poinformowało w czwartek biuro prasowe MSZ w komunikacie.
MSZ przypomina, że zgodnie z wieloletnią praktyką, organizacją obserwacji wyborów z ramienia OBWE zajmuje się Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), z siedzibą w Warszawie.

Zaproszenie jest wyrazem uznania dla efektywności, doświadczenia i obiektywizmu ODIHR w zakresie obserwacji wyborów, jak również wynika z przekonania, że proces wyborczy powinien być transparentny i otwarty na ew. oceny i rekomendacje. W gestii ODIHR pozostaje decyzja o przeprowadzeniu obserwacji, jej formie i zakresie

— tłumaczy ministerstwo.

To jest zupełnie standardowa procedura. Wysyłamy zaproszenie, a OBWE podejmuje decyzję w sprawie obserwacji. To świadczy o naszym szacunku dla wartości demokratycznych i wysokiej ocenie prac OBWE. Od jakiegoś czasu podobna sytuacja miała miejsce przed każdymi wyborami

— powiedział PAP rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski.
Zobowiązanie do umożliwienia obserwacji wyborów wynika z szeregu dokumentów przyjętych przez OBWE, w tym Dokumentu Kopenhaskiego z 1990 r. Uzgodniono w nim m.in., że państwa uczestniczące uznają, iż obecność obserwatorów, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych, wzmacnia proces wyborczy i w związku z tym będą zapraszać do obserwacji wyborów odbywających się na szczeblu krajowym przedstawicieli zainteresowanych państw oraz stosownych instytucji i organizacji.
W ostatnich latach OBWE obserwowała m.in. wybory parlamentarne w 2007 i 2011 roku, organizacja była też zaproszona do obserwowania wyborów prezydenckich w 2010 roku.
PAP/mall