Jak kontrolowaliśmy wybory do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku . .

Jak kontrolowaliśmy wybory: 

a) jako Członek Obwodowej Komisji Wyborczej (termin zgłaszania  się do Komisji Wyborczych minał 2 października 2015 r.),

b) jako Mąż Zaufania – skontaktuj się pilnie z pełnomocnikiem RKW w Twoim okręgu najpóźniej do 24 października 2015 r.

 

Fałszerstwa i nieprawidłowości – Wybory Parlamentarne 2015

 

Procedura kontrolowania wyborów jako Członek Obwodowej Komisji Wyborczej / Mąż Zaufania: 

 

W punktach 01-05 instrukcja tylko dla Mężów Zaufania:

01) pobierz druk Zaświadczenia dla Męża Zaufania (tylko Mąż Zaufania),

Druk Zaświadczenia dla Męża Zaufania w MS Word

Druk Zaświadczenia dla Męża Zaufania w PDF

02) wypełnij druk Zaświadczenia dla Męża Zaufania (tylko Mąż Zaufania),

03) skontaktuj się pilnie z pełnomocnikiem RKW w Twoim okręgu i oddaj mu wypisany druk zaświadczenia (tylko Mąż Zaufania),

04) ustal z pełnomocnikiem RKW w Twoim okręgu, w jakiej komisji chcesz kontrolować wybory (tylko Mąż Zaufania),

Lista Obwodowych Komisji Wyborczych w Toruniu

Lista Obwodowych Komisji Wyborczych w Bydgoszczy

05) odbierz od pełnomocnika RKW w Twoim okręgu podpisany druk zaświadczenia (tylko Mąż Zaufania),

 

W punktach 06-18 instrukcja dla Członków Obwodowej Komisji Wyborczej i Mężów Zaufania:

06) zapoznaj się ze składem osobowym Twojej Obwodowej Komisji Wyborczej, żebyś wiedział, czy są w niej Członkowie delegowani przez Komitety Patriotyczne, na których współpracę przy kontroli Wyborów będziesz mógł ewentualnie liczyć (składy OKW do pobrania poniżej), 

Skład Osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych w Toruniu

Skład Osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych w Bydgoszczy 

07) pobierz materiały znajdujące się poniżej i zapoznaj się z nimi,

Informacja RKW-RKW do Członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Mężów Zaufania 

Instrukcja kontroli wyborów RKW-RKW dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Mężów Zaufania 

Ściaga krok po kroku dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych 

Wytyczne PKW dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Kodeks Wyborczy 2015

08) na wszelki wypadek pobierz, wydrukuj i zabierz ze sobą na Wybory puste druki RKW-O Protokołów Głosowania do Sejmu i Senatu,

Druk RKW-O Protokołu Głosowania do Sejmu

Druk RKW-O Protokołu Głosowania do Senatu 

09) pobierz, wydrukuj  i zabierz ze sobą na Wybory decyzję PKW, z której wynika, że Przewodniczący Twojej Komisji ma obowiązek wydać Ci kopie Protokołów Głosowania,

Decyzja PKW z dnia 07.10.15 r. w sprawie wydania kopii Protokołów Głosowania

10) zabierz ze sobą do Obwodowej Komisji Wyborczej: 

a) druki RKW-O Protokołów Głosowania do Sejmu i do Senatu, 

b) Decyzję PKW w sprawie wydania Członkom OKW i Mężom Zaufania kopii Protokołów Głosowania,

c) Ściągę krok po Kroku dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych,

c) smatfon, aparat fotograficzny lub kamerę video,

d) długopisy i ołówki, taśmę klejącą, 

e) wykaz telefonów interwencyjnych,

Wykaz telefonów interwencyjnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

f) kawę i kanapki :),

11) bądź w Twojej Obwodowej Komisji Wyborczej o 5.45, na 15 min przed jej otwarciem,

12) od 7.00 do 21.00 w godzinach otwarcia Obwodowej Komisji Wyborczej bądź czujny / czujna i reaguj na wszelkie nieprawidłowości,

13) podczas liczenia głosów przyglądaj się uważnie, jak liczą głosy Członkowie Komisji,

14) podczas tworzenia brudnopisów Protokołów Głosowania do Sejmu i Senatu, poproś Przewodniczącego Komisji o kopię Protokołów, do czego masz pełne prawo,

15) udaj się razem z Przewodniczącym do pokoju, gdzie będą wpisywane wyniki wyborów do systemu informatycznego,

16) jeśli Przewodniczący nie chce wydać Ci kopii protokołów, okaż mu decyzję PKW z dnia 07.10.15 r.,

17) w ostateczności, jeśli są obiektywne trudności techniczne np. awaria drukarki, uniemożliwiające wydanie Ci kopii Protokołów, przepisz zawartość Protokołów na czyste druki Protokołu Głosowania do Sejmu i do Senatu,    

18) o wszelkich nieprawidłowościach, jakie zauważywałeś / zauważyłaś podczas pracy Komisji, od razu informuj: najpierw Przewodniczącego Komisji, a jeśli brak reakcji na Twoje uwagi, skontaktuj się z pełnomocnikiem RKW – RKW w Twoim okręgu,   

19) dostarcz jak najszybciej kopię Protokołów Głosowania do Sejmu i do Senatu pełnomocnikowi RKW – RKW w Twoim okręgu.

Get involved!

Comments

No comments yet