Gdzie dostaczać Protokoły Głosowania po wyborach ?

Jak dostarczyć kopię Protokołów Głosowania do Sejmu i do Senatu pełnomocnikom RKW – RKW w Kujawsko – Pomorskim:

Uwaga! Prosimy o jak najszybsze dostarczanie kopii Protokołów Głosowania, byśmy mogli jak najszybciej policzyć głosy !

a) Bydgoszcz – Ul. Dworcowa 110 (w punkcie ksero „OMIKRON – Punkt ksero, sprzedaż kopiarek, drukarek, tonerów, tuszy”, z lewej strony wejścia do Sanitasu; czynne w godz. 9.00-16.00 ),

b) Toruń – ul. Prosta 6 (sklep „Wszystko po 4 zł”, czynne w godz. 10.00-18.00), 

c) jeśli nie masz fizycznej możliwości dostarczenia kopii Protokołów Głosowania z Kujawsko – Pomorskiego, wyślij listem poleconym na adres:

Tomasz Kowalski

Ruch Kontroli Wyborów

UP Toruń 1, skr. poczt. 21 

87-100 Toruń 

z dopiskiem „Protokoły RKW”

Get involved!

Comments

No comments yet