Gdybym ja był Prezydentem RP to ułaskawienie już dawno byłoby ….

„Gdybym ja był Prezydentem RP to ułaskawienie już dawno byłoby przeprowadzone” – powiedział Jarosław Kaczyński

Miasteczko namiotowe pod budynkiem Sądu Najwyższego odwiedził Kornel Morawiecki

  

Sędziowie i ich goście z Komisji Weneckiej przemykają się do budynku bocznym wejściem.

Miasteczko namiotowe pod Sądem Najwyższym rozrasta się. Przybywają ludzie z całej Polski.Organizacje społeczne jak i osoby cywilne.Coraz większe zainteresowanie i ogromne poparcie miasteczko wzbudza wśród mieszkańców Warszawy. Problemem jaki przedstawiają protestujący interesują się także wycieczki zagraniczne które odwiedzają starówkę. 

 Dnia 11 września 2016 roku Ksiądz Stanisław Małkowski odwiedził miasteczko namiotowe pod Sądem Najwyższym. Po przywitaniu się z protestującymi poprowadził modlitwę i poświęcił protestujących a także wszystkie namioty.