Centrum Kultury i Promocji PPR

W Domu Kultury w Złotym Stoku zorganizowano, czy raczej odgrzebano starą wystawę z 1972 roku z obchodów ku czci 30-lecia PPR. Gdy 1-go marca w narodowe święto Żołnierzy Niezłomnych kiedy w sąsiednich miastach – Kłodzku, Ząbkowicach Śląskich, Pączkowie, Nysie,dominowała atmosfera powagi, w Złotym Stoku wielbiciele Polski Sowieckiej mogli sobie z nostalgią oglądać około 100 zdjęć biało czarnych, przypominających dawne wspaniałe czasy MBP i towarzysza SoSo.
Miasto znane jest z dawnego przywództwa wojskowych towarzyszy, którzy do tej pory akcentują swoje poglądy przy każdej okazji, np. śmierci  Jaruzelskiego czy Kiszczaka. Temu zjawisku sprzyja pani burmistrz Grażyna Orczyk dokładnie akceptując postawę dyrektorki Domu Kultury pani Aleksandry Wąsowicz.