Audycja w Trójce – RKW J. Targalski, P. Andrzejewski, M. Dybowski

https://www.polskieradio.pl/9/526/Artykul/2194721

TRÓJKA NA POWAŻNIE

Wybory samorządowe. Kto będzie je obserwować?

Zgodnie z nową ordynacją wyborczą przebieg wyborów samorządowych w Polsce będą mogły obserwować i „kontrolować” organizacje społeczne, które mają w swoim statucie tego typu zadanie.

Trójka na poważnie 2018/09/26 22:00

Prowadzący: Wojciech Reszczyński

Do zaistniałego cztery lata temu, z inspiracji sympatyków ówczesnej opozycji „Ruchu Kontroli Wyborów”, dołączą w tych wyborach „Wolontariusze Wolnych Wyborów”, organizacja zawiązana przez Platformę Obywatelską. Wraz z mężami zaufania grono „kontrolujących” wybory powiększyło się, ale to ostatecznie sądy okręgowe i apelacyjne będą rozpatrywać protesty wyborcze i uznawać ważność wyborów samorządowych.

W przedwyborczej gorączce narasta atmosfera wzajemnych oskarżeń o ewentualne zamiary wyborczych fałszerstw.

Zapraszamy do słuchania dołączonej audycji.