9 sierpień 1831 r. Bitwa pod Iłżą powstańcza pułapka

Podczas powstania listopadowego polskie wojska gen. Samuela Różyckiego starły się z rosyjskimi oddziałami gen. Ksenofonta Kvitnitskiego. Gen. Różycki  dysponował 1500 żołnierzami: strzelcami, kosynierami i pułkiem jazdy. Po rosyjskiej stronie walczyły dwukrotnie większe siły. Polacy obsadzili miasto, a następnie cofając się, wciągnęli nieprzyjaciela w pułapkę. Jegrzy i kozacy wpadli na rynek, gdzie dostali się w krzyżowy ogień. Polski ostrzał spowodował szybki odwrót przeciwnika. Poległo 30 powstańców i 160 rosyjskich żołnierzy.