73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Działacze Reduty Lębork, lokalnego porozumienia środowisk patriotycznych i obywatelskich, wzięli czynny udział w obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W celu uczczenia pamięci bohaterów Warszawy zorganizowali akcję informacyjną, w czasie której rozdawali naklejki, wydawnictwa o tematyce powstańczej oraz płyty z muzyką patriotyczną.

Na oficjalne uroczystości, które rozpoczęły się o godz. 16.30 przemarszem ulicą Staromiejską, działacze Reduty Lębork przygotowali dużą, siedmiometrową flagę, z którą dumnie maszerowali na czele pochodu. Cała akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców Lęborka. Działacze Reduty spotkali się z wieloma życzliwymi słowami i wzruszającymi gestami w rodzaju spontanicznego złożenia zniczy w miejscu tymczasowej, patriotycznej instalacji czy rozmów z potomkami powstańców. 

Dzisiejsza akcja Reduty była kolejną już z serii społecznych inicjatyw upamiętniających naszych narodowych bohaterów. Wystarczy wspomnieć tegoroczne akcje w rocznicę powstania Armii Krajowej czy w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wobec braku chęci oraz inwencji po stronie władz miasta środowiska niezależne muszą, niestety, brać na swoje barki urozmaicanie i uatrakcyjnianie tego typu obchodów.