3 maj 1791 r.- Uchwalenie Konstytucji 3-go maja – Święto NMPK Polski

„Naród winien wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej.” To fragment XI rozdziałuUstawy Rządowej uchwalonej 3 maja 1791 r.
 
Tak się Ustawa zaczynała  : „W imię Boga w Troycy Swiętey Jedynego, STANISŁAW AUGUST z Bozey łaski y woli Narodu, Krol Polski, Wielki Xsiąże Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Zmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflantski, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz ze Stanami Skonfederowanemi w liczbie podwoyney, Naród Polski reprezentuiącemi, uznając iż Los Nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia  Konstytucyi Narodowey jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione…….”