29 czerwiec 1651 r. Bitwa pod Beresteczkiem

Bitwa pod Beresteczkiem rozegrała się 29 czerwca 1651 r. między siłami Rzeczypospolitej, a wojskami kozackimi i tatarskimi. Polakom udało się zatrzymać najazd wroga, a następnie zmusić go do odwrotu. Wojskami dowodził sam król Jan Kazimierz, jeden z najlepszych dowódców spośród polskich monarchów. Całe jego panowanie było czasem najazdów sąsiadów na Rzeczypospolitą : Kozaków, Tatarów, Moskali, Szwedów, Branderburczyków, Siedmiogrodzian. Jednak dzięki jego determinacji i woli walki, państwo przetrwało ten tragiczny okres