28 sierpień 1919 r. Powstanie sejneńskie. Zwycięstwo nad Litwinami.

28 sierpnia 1919 r. – po sześciu dniach walk – zakończyło się powstanie sejneńskie, wymierzone przeciwko Republice Litewskiej, okupującej część Suwalszczyzny. Wzięło w nim udział ponad 1000 członków Polskiej Organizacji Wojskowej. W ciężkich walkach zginęło 37 spośród nich. Powstanie zakończyło się wyparciem żołnierzy Republiki Litewskiej poza – ustaloną przez Radę Ambasadorów w Wersalu – polska granicę.