26 sierpień 1939 r.Incydent jabłonkowski.Ataki niemieckich dywersantów

III Rzesza początkowo planowała inwazję na Polskę na dzień 26 sierpnia 1939 r., jednak wstrzymała ją w związku z zawarciem przez Rzeczpospolitą sojuszu z Wielką Brytania. Rozkaz o zmianie planów nie dotarł jednak do grupy dywersyjnej, która podjęła próbę zdobycia tunelu i stacji kolejowej na Przełęczy Jabłonkowskiej na Zaolziu. Wobec silnego oporu polskich żołnierzy, Niemcy wycofali się. Podobna akcja dywersyjna w Łupkowie również się nie powiodła. Tunele w obu miejscowościach polscy saperzy wysadzili 1 września, tuż przed nadejściem Wermachtu.