25 maj 1948 r. Zbrodnia na rtm. Witoldzie Pileckim

W więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie strzałem w tył głowy zamordowano rtm. Witolda Pileckiego, jednego z najsłynniejszych żołnierzy wyklętych. 18 września 1940 r. dał się aresztować i wywieźć do Auschwitz, gdzie zorganizował Związek Organizacji Wojskowych i raportował do AK o niemieckim ludobójstwie. W kwietniu 1943 r. uciekł z obozu. Po klęsce Powstania Warszawskiego był w niemieckiej niewoli. W grudniu 1945 r. wrócił do kraju, by rozbudować organizację NIE. 8 maja 1947 r. został aresztowany przez UB i skazany na śmierć.