Targowica w akcji

Te plakaty były eksponowane w Warszawie na billboardach firmy AMS (obecnie własność Agory).  Ta nazwa była podana w opisie nad foto w nawiasie 

Edukacja/Media: