Tadeusz Ereciński

Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński był w 1972 r. „opracowywany w charakterze kandydata na tajnego współpracownika” i jako taki zarejestrowany przez SB.