Grażyna Bobrowska

Prezes Sądu Okręgowego dla Warszawy (1997-1999), podała się do dymisji w wyniku nieporozumienia z ministrem sprawiedliwości Hanną Suchocką.