Agnieszka Matlak

W procesie wytoczonym przez Ryszarda Krauze Anicie Gargas i TVP za dwa odcinki program „Misja specjalna” z 2007 roku dotyczące związków Krauzego z politykami, które miały rzekomo spowodować wielomilionowe straty przez firmy oligarchy, Agnieszka Matlak odrzuciła wszystkie wnioski dowodowe obrony i 13 października 2012 roku skazała pozwanych na przeproszenie powoda w czasie antenowym między 22 a 22 min 30.

16 czerwca 2010 roku, przed wyborami prezydenckimi, Agnieszka Matlak skazała Jarosław Kaczyński na zamieszczenie sprostowania nieprawdziwej wypowiedzi, że Bronisław Komorowski chce, aby służba zdrowia była sprywatyzowana. Jednocześnie sąd zakazał prezesowi PiS rozpowszechniania tej informacji. Według orzeczenia Bronisław Komorowski opowiada się za komunalizacją, a nie za prywatyzacją służby zdrowia. Komunalizacja to przekazanie państwowych szpitali w gestię samorządów wraz z długami, którymi będą obciążone obdarowane samorządy, a z braku pieniędzy prostą drogą zostaną zmuszone do ich prywatyzacji, która ustawowo zlikwiduje bieżące zadłużenia.

W ten sposób do szpitali wejdą spółki lekarskie, które wykupią bankruta, a my jako pacjenci będziemy płacić za usługi, które były dostępne w ramach powszechnego ubezpieczenia, chyba, że będzie się chciało czekać na usunięcie wyrostka robaczkowego w kolejce w ramach ZUS.

Bronisław Komorowski powiedział po korzystnym dla PO wyroku: „Jeśli ktoś jeszcze powtórzy takie zarzuty, to sędzia jest jeszcze rozgrzany, załatwimy tę sprawę szybko”.

Oczywiście Matlak oddaliła wszystkie wnioski obrony, twierdząc na podstawie programu z roku 2007, że od tego czasu poglądy Bronisława Komorowskiego nie uległy zmianie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie było to przedwczesne i zwrócił do ponownego rozpatrzenia w SO w Warszawie.

W roku 2006 Agnieszka Matlak wydala korzystny wyrok dla Wojciecha Jaruzelskieego w sporze z Janem Przedpełskim, spadkobiercą przedwojennego właściciela willi na Mokotowie, w której mieszkał generał. Odebrano go Przedpełskim po wojnie na mocy tzw. dekretu Bieruta. Przedpełscy chcieli, by generał się wyprowadził i zwrócił im willę. Przedpełski pozwał Jaruzelskiego za wypowiedzi w sprawie kamienicy. Sędzie Matlak uznała, że generał co prawda podał nieprecyzyjne informacje, ale bezprawnie nie działał.

W przypadku sprawy wytoczonej przez „Gazetę Wyborczą” Stanisławowi Remuszko  26 września 2005 roku sędzia przewodnicząca Agnieszka Matlak orzekła w pisemnym wyroku:

„negatywne treści na temat Adama Michnika redaktora naczelnego Gazety Wyborczej oraz wydawcy tej gazety Agory S.A. są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego” (Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. III C 1225).