Pytania wysłane do Ministra Zbigniewa Ziobry w sprawie Basi Poleszuk

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej prosimy, jako Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, o pilną odpowiedź, co Pan konkretnie, jako Minister Sprawiedliwości oraz Prokurator Generalny, zrobił w związku z apelem skierowanym do Pana przez znaną  działaczkę antykomunistycznej opozycji Annę Kołakowską.

https://stowarzyszenierkw.org/3365-od-5112018-trwa-glodowka-anny-kolakowskiej-w-obronie-basi-poleszuk

Anna Kołakowska prowadzi głodówkę aby zwrócić Pana uwagę na nieprawidłowości związane z wtrąceniem do więzienia Barbary Poleszuk. Za czasów komunistycznych wtrącano nas do więzień też w majestacie prawa, z zachowaniem wszystkich przepisów i formalności oraz przy pomocy kasty sędziów zaprzedanych bolszewizmowi. Prosimy wiec w odpowiedzi nie powoływać się na przepisy prawa, które doprowadziły do uwiezienia Basi Poleszuk – nas interesuje działanie podjęte w celu jej UWOLNIENIA!
Sądownictwo i więziennictwo komunistyczne i postkomunistyczne służyło w majestacie prawa uciskowi wymierzonemu przeciwko patriotom.

2. Kiedy i jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec „adwokata”/prawnika, który podjął się obrony Barbary Poleszuk a pozostawił ją na pastwę postkomunistycznej mafii i kasty sędziowskiej, nie powiadamiając Basi Poleszuk o szczegółach sprawy, o zapadłym wyroku, o konieczności odwołania się od wyroku itp, itd?

3. Kolejne pytanie, jakie stawiamy w trybie w/w ustawy, dotyczy tego, czy ministerstwo oraz prokuratura, którymi Pan kieruje, robi cos konkretnie w sprawie postkomunistycznej mafii rządzącej w Hajnówce, od dziesięcioleci terroryzującej lokalna społeczność patriotyczną, której utrudnia się nadawanie szkołom polskim nazw polskich bohaterów, stawianie pomników patriotom, likwidowanie komunistycznej, zniewolonej przeszłości?
O tym wystarczająco często informowały różnego rodzaju media – co w tej kwestii zostało przez Państwo Polskie uczynione?

4. Czy z wysokości swego stanowiska przyglądać się Pan będzie temu jak na dole walczą samotnie ludzie ideowi a Państwo Polskie ma zamiar osierocić te osoby werbalnie wznosząc tylko wzniosłe hasła o „dobrej zmianie”, czy też Państwo Polskie w Pana osobie wreszcie okaże siłę tego Państwa wobec lokalnej postkomunistycznej zmowie i mafii? Skoro nikłą, młodą, dziewczęcą istotę – Barbarę Poleszuk – stać jest na stawianie oporu postkomunistom zwalczającym polska państwowość, to chyba tym bardziej powinno na to stać Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego, chyba że za tymi wzniosłymi tytułami nic już nie stoi bowiem prawdziwymi są określenia Pan poprzednika na tym urzędzie, że Polska to już tylko – poza innymi określeniami – „kamieni kupa”.

Chcielibyśmy o tym wszystkim wiedzieć w przeddzień świętowania rocznicy odzyskania suwerenności i niepodległości przez takie w przeszłości pokolenie, które jakoś potrafiło sprzeciwić się zaborom i w rzeczywistości postzaborczej przepędzić z polskiej ziemi wszelkiego rodzaju mafie i pozostałości po czasach niewoli.

Zdawałoby się, że coś nas powinno odróżniać od niewolników, gdy usta przywódców są pełne zapewnień o sile naszego państwa i świetlanej przyszłości jaka nas czeka w „wolnej Polsce”.

Szczegółowy wykaz podjętych działań prosimy przesłać drogą mailową na adres biuro@stowarzyszenierkw.org

Z poważaniem
Marcin Dybowski
Stowarzyszenie RKW