Andrzej Adamczyk

W grudniu 2015 roku mianował na stanowisko prezesa PKP Bogusława Kowalskiego w latach 1987-1990 zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej SB jako TW ps. „Mieczysław” i TW ps. „Przemek”.