ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE POWIATOWEGO ODDZIAŁU RKW W LEGIONOWIE

W dniu 3.07 br. (piątek) o godz.19.00 w Kościele Garnizonowym w Legionowie ul. J. Piłsudskiego 5, odbędzie się ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE POWIATOWEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA RKW W LEGIONOWIE.

PROGRAM ZEBRANIA:
* Rejestracja deklaracji członkowskich
* Ustalenie ważności zebrania założycielskiego
* Wystąpienie dotychczasowego koordynatora powiatowego RKW
* Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i członków komisji
skrutacyjnej
* Zatwierdzenie porządku obrad w głosowaniu jawnym
* Wybór koordynatora Oddziału, w głosowaniu tajnym
* Wybór dwóch członków Zarządu Oddziału, w głosowaniu tajnym
* Wybór delegata Oddziału na walne zebranie koordynatorów
powiatowych, w głosowaniu tajnym
* Wolne wnioski
* Podpisanie protokołu z zebrania założycielskiego Oddziału

Przed zebraniem proszę zapoznać się z materiałami zawartymi w załącznikach i ew. przynieść wypełnione deklaracje członkowskie.
DEKLARACJA przystąpienia do STOWARZYSZENIA RKW
STATUT STOWARZYSZENIA RKW Obszerniejsze informacje na stronie www.stopfalszowaniuwyborow.pl
WSZYSTKICH PAŃSTWA SERDECZNIE ZAPRASZAM

Pozdrawiam
Andrzej Zdun
koordynator RKW pow. legionowskiego