W Szerzynach wybrane zostały władze Gminnego Oddziału RKW

01.07.2015 odbyło się zebranie założycielskie Gminnego Oddziału RKW w Szerzynach.

W tajnym głosowaniu wybrano:
Koodynatora Gminnego Oddziału RKW – Lecha Michalskiego,
Zastępcę koordynatora RKW – Tomasza Piotrowskiego,
Skarbnika – Krzysztofa Leszkiewicza,