RKW Mazowsze – spotkanie i wybór Zarządu Stowarzyszenia RKW Mazowsze

07.07 o godz. 17.00 w sali PAST-y w Warszawie zaplanowane jest spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia RKW z województwa mazowieckiego.

 Propozycja porządku obrad

1. Powitanie,
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór władz Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia RKW,
5. Sprawy organizacyjne, w tym a) budowa struktur powiatowych i gminnych w województwie mazowieckim, b) deklaracje członkowskie, c) podpisanie wniosku do Krajowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia RKW w sprawie utworzenia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia RKW,
6. Plan działań Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia RKW na najbliższe miesiące, w tym a) utworzenie strony www Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia RKW, b) działania przygotowawcze związane z referendum, c) działania przygotowawcze związane z wyborami parlamentarnymi, 
6. Zakończenie. 

Sala nr 508 na V piętrze budynku PAST-y (Zielna 39, Warszawa). Koszt wynajęcia sali ok. 10 zł na osobę.

Piotr Wisniewski