Światowy EKSPERYMENT MEDYCZNY przegrywa w pojedynku ze zmutowanym wirusem z Wuhan

Od kilku dni ukazuje się coraz więcej informacji o słabych efektach zastosowanych szczepionek w przypadku choćby RPA czy Wielkiej Brytanii. Wirus zmutował, a więc podobnie jak przed rokiem 2020, kiedy to stosowane szczepionki przeciwgrypowe nie uodporniały na inne już zmutowane odmiany grypy. Jeśli się to potwierdzi, to stosowane właśnie masowe szczepienia niesprawdzonym preparatem medycznym, zwanym szczepionką na Covid-19,  po prostu nie mają sensu: nie dadzą gwarancji żadnej odporności na zmutowany wirus z Wuhan!

Rok 2020 stanowi cezurę w dotychczasowej historii walki ludzkości z zarazami.

Po pierwsze: nazwa wirus z Wuhan. Tak nazwa powinna funkcjonować w obiegu medialnym, gdyż zawsze to od miejsca wykrycia nowego wirusa/zarazy później nazywano chorobę i nie było w tym nic rasistowskiego. Tym razem jednak najpotężniejszym w historii świata komunistom, nie spodobało się, że będą jakoś za bardzo kojarzeni z najbardziej obecnie znanym na świecie syfem, więc użyli wielu wpływów i nacisków by powstała nazwa Covid-19.

Po drugie: określenie pandemia. Ten wirus stanowi odmianę grypy, stosunkowo groźną dla osób o słabszej odporności. Dla ponad 95% ludzi na świecie nie stanowi żadnego zagrożenia, więc mówienie o pandemii to wielka przesada służąca niezrozumiałym jeszcze gigantycznym działaniom typu lockdown’y czy cenzurowaniu w mediach.

Po trzecie: brak leczenia objawowego; przez cały rok 2020 media i rządy większości krajów trąbiły o szczepionce, jako jedynym ratunku na tą pandemię, przy jednoczesnym całkowitym pomijaniu szukania sposobów na leczenie tego wirusa. To całkowita nowość we współczesnej medycynie.

Po czwarte: kłamstwa i obłuda; coraz wyraźniej widać, że panuje jakaś ogólnoświatowa cenzura, zamilczanie czy usuwanie treści w mediach prawie wszystkiego, co ukazuje się i demaskuje wprowadzane idiotyzmy w walce z tą „panedemią” a propaganda strachu w społeczeństwach ma służyć zmuszeniu ludzi do ślepego posłuszeństwa. Trwają szczepienia na masową skalę, jednak osoby otrzymujące dawki preparatu nie są informowane, że biorą udział w eksperymencie medycznym.

Wymieniłem tylko cztery sprawy uzmysławiające, że rzeczywiście dzieje się coś nowego i niespotykanego dotychczas w dziejach ludzkości !!!

Dowodów na cały szereg nieprawdopodobnych i wprost nielogicznych zachowań decydentów w większości krajów na świecie nie znajdziemy w ogólnoświatowych mediach „głównego ścieku” informacji. Na razie jeszcze istnieje wiele portali, niestety niszowych, na których są przedstawiane i prezentowane niezależne wiadomości i ustalenia w kontraście do wielkiej polityki i lobby szczepionkowego.

Wypunktowanie tych stosunkowo mało znanych spraw związanych z problemem walki z wirusem z Wuhan można znaleźć także na stronie internetowej „Dobrostan – centrum informacji o zdrowiu”:

Produkt leczniczy, którym jest szczepionka na COVID – 19:

 1. Został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r.,
 2. Jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r.,
 3. Nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym,
 4. Nie został zbadany pod kątem interakcji z innymi lekami,
 5. Uzyskał warunkowe pozwolenie na jego używanie pomimo, iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta,
 6. W związku z jego produkcją stanowił podstawę zawieszenia przepisów zezwalających odpowiednim organom na żądanie od producentów szczepionek natychmiastowego zaprzestania stosowania GMO w sytuacji znaczących konsekwencji dla życia ludzkiego,
 7. Został wprowadzony do użytku pomimo, iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art. 29 ust. 1.  Ustawy zlizd, tj.: uzyskania  obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie, wydanej przez niezależną komisję bioetyczną.

Również dużo mówią normalnie myślącemu człowiekowi przytoczone przez portal cioz-dobrostan.pl cytaty z komunikatu wydanego przez Grzegorza Cessaka, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych :                

informacja Prezesa Urzędu z dnia 21.12.2020 r. w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji Leków dot. rekomendacji wydania warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Comirnaty wyprodukowanej przez firmę Pfizer BioNTech:

„Wpływ szczepień Comirnaty na rozprzestrzenianie się wirusa w społeczeństwie nie jest jeszcze poznany.

Na tym etapie badań nie wiadomo jeszcze, ile zaszczepionych osób może nadal być w stanie przenosić i rozprzestrzeniać wirusa.

Obecnie nie ustalono, jak długo trwa ochrona zapewniona przez Comirnaty.

Osoby zaszczepione w badaniu klinicznym będą obserwowane przez 2 lata, aby zebrać więcej informacji na temat czasu trwania ochrony.”

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych /-/ Grzegorz Cessak

Opr. Klemens

źródło:

 • internet; zdjęcie: z pixabay;
 • Cytaty z portalu Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN
 • https://cioz-dobrostan.pl/covid-19/nie-szczepionka/eksperyment-medyczny/
 • http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-21122020-r-w-sprawie-komunikatu-europejskiej-agencji-lek%C3%B3w-dot

Get involved!

Comments

No comments yet