Inauguracja Poznańskiej Rady Transportu Aglomeracyjnego

W środę, 9 grudnia, odbyło się pierwsze spotkanie Poznańskiej Rady Transportu Aglomeracyjnego. Głównym zadaniem PRTA będzie kształtowanie wspólnego stanowiska na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Dwa tramwaje jadące w przeciwnych kierunkach - grafika artykułu
9 grudnia zainaugurowała działania Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego

Skład Poznańskiej Rady Transportu Aglomeracyjnego stanowią reprezentanci różnych środowisk, którzy podczas dyskusji będą mieli okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń, pomysłów i poglądów w zakresie różnorodnych aspektów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Dzięki powołaniu Rady jej przedstawiciele będą mogli łatwiej przekazywać swoje uwagi i rekomendacje odnośnie proponowanych przez ZTM nowych rozwiązań w komunikacji zbiorowej, m.in.: organizacyjnych, przewozowych, handlowych, taryfowych, czy infrastrukturalnych.

– Powstanie Rady zostało zainicjowane przez pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, którzy zarazili mnie tym pomysłem, równocześnie proponując objęcie obowiązków moderatora. Rada skupia szerokie grono osób, mieszkańców miasta i powiatu poznańskiego reprezentujących instytucje samorządowe, przedsiębiorców, ruchy miejskie, ekologiczne, seniorów i młodzież, operatorów transportu publicznego i naukowców, którym mocno na sercu leży dobro współmieszkańców i troska o rozwój i jak najwyższą jakość transportu w aglomeracji, zwłaszcza zbiorowego i współdzielonego. I to właśnie jest nasz podstawowy cel, aby w toku cyklicznych dyskusji identyfikować obszary, gdzie transport publiczny niedomaga i aby na drodze konsensusu wykuwać rekomendacje zmian i usprawnień dla ZTM – tłumaczy dr Hubert Igliński, autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych oraz popularyzacyjnych, specjalizujący się w transporcie niskoemisyjnym i logistyce miejskiej, aktywny w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

– Rada będzie głosem doradczym i – na co bardzo liczymy – ułatwi podejmowanie wspólnie uzgodnionych, optymalnych dla pasażera decyzji w ważkich dla mieszkańców aglomeracji tematach związanych z transportem publicznym – wyjaśnia Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Rada będzie organizować dwa razy w roku otwarte spotkania dla mieszkańców, w których będą mogli uczestniczyć także przedstawiciele mediów. W czasie tych spotkań będzie możliwość przyjrzenia się pracy i dotychczasowym rekomendacjom Rady, zapoznania się z opiniami ekspertów oraz udziału w dyskusjach dotyczących transportu publicznego. Zainteresowani będą mogli także zgłosić swoje propozycje rozwiązań czy sugestie w zakresie poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

W składzie PRTA  znajdzie się ok. 23 członków – przedstawicieli  różnych środowisk. Będą to przedstawiciele samorządu lokalnego: Miasta Poznania (ZTM i BPiRM UMP), Rady Miasta Poznania, Młodzieżowej Rady Miasta Poznania oraz Miejskiej Rady Seniorów. Swoich reprezentantów w PRTA będzie miało także środowisko naukowe, gminy, z którymi Miasto Poznań zawarło porozumienia transportowe, a także operatorzy/przewoźnicy (MPK Poznań i przewoźnicy gminni). Ponadto znajdą się w niej także przedstawiciele organizacji społecznych, m.in. stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju miasta, stowarzyszeń rowerowych, organizacji osób z niepełnosprawnościami, ekologicznych, zrzeszających przedsiębiorców i zrzeszeń TAXI. W skład rady wejdą również osoby reprezentujące: spółdzielnie mieszkaniowe, Stowarzyszenia Metropolii Poznań, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/inauguracja-poznanskiej-rady-transportu-aglomeracyjnego,156792.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz