Zaczyna się neokomuna medialna

Zaczyna się. Dziś jeden z gigantów nowych mediów przyblokował tekst Prof. Michała KLEIBERA o etyce w nowych mediach. Redaktora naczelnego! Kawalera Orderu Orła Białego! B. Ministra Nauki, prezesa PAN! Spokojny tekst o ETYCE!!! Rozumiecie coś z tego?

Etyka a publiczne bezpieczeństwo w epoce nowych mediów
prof. Michał KLEIBER

Nie jest już dzisiaj dla nikogo tajemnicą, że konsekwencje stosowania współczesnych technologii do pozyskiwania i analizy informacji oraz sposobów ich wykorzystywania wywołują przeróżne kontrowersje. Różne są cele takich działań, różnorodni są dysponenci posiadanej wiedzy, odmienne są interpretacje wielu aspektów prawa do prywatności. Stale zwiększa się liczba przesłanek do identyfikacji dylematów etycznych pojawiających się w tym obszarze. Za centralne charakterystyki szybko globalizującego się społeczeństwa uznać można bez wątpienia z jednej strony niezwykłe możliwości międzyludzkiej komunikacji, a w szczególności dostępność i szybkość przekazu informacji, z drugiej zaś strony narastające poczucie braku bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

Za kluczowe zagrożenie uznawana jest najczęściej inwigilacja poszczególnych obywateli, organizacji i grup społecznych, co niejako ze swej natury stwarza kolosalny problem ochrony prywatności i obywatelskiej wolności. Monitorowanie zachowań obywateli w kontekście walki z obecną pandemią przy zawsze istniejącej możliwości wykorzystania zebranych informacji w innym celu jest naturalnym i bardzo aktualnym impulsem do refleksji na ten temat.

Zapewnianie prywatności w kontekście inwigilacji prowadzonej na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego jest dzisiaj olbrzymim problemem. Podkreślmy, że przez inwigilację rozumiemy tu działania na rzecz ochrony i bezpieczeństwa obywateli podejmowane przez legalne organy państwa, a nie przestępcze działania podejmowane przez szpiegów, oszustów i szantażystów. Ale nawet przy takim rozumieniu tego terminu granica między działaniem na rzecz bezpieczeństwa a naruszaniem prywatności jest niełatwa do ustalenia.

Czytaj więcej na: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-michal-kleiber-etyka-a-publiczne-bezpieczenstwo-w-epoce-nowych-mediow/

Dodaj komentarz