Kolejne nieprawidłowości w sprawie Tomasza Grodzkiego – tym razem działania maskujące kasty krewniaków

Małgorzata Jacyna Witt, radna Sejmiku Samorządowego Województwa Zachodniopomorskiego, złożyła do sejmiku pytania w sprawie powiązań finansowych między Fundacją a szpitalem, którym zarządzał prof. Tomasz Grodzki. Na swoim profilu FB pisze:


Napisałam interpelację w sprawie powiązań finansowych między Fundacją a szpitalem, w którym prof. Tomasz Grodzki był ordynatorem, a następnie dyrektorem .
➡️ Odpowiedziano mi, że odpowiedzi nie dostanę, a moja interpelacja zniknęła ze strony BIP Sejmiku❗🤬
➡️ #PlatformaObywatelska ze swoimi przystawkami próbuje temat schować pod dywan, a z radnymi PiS postępuje bezprawnie❗
➡️ Udostępniam tekst interpelacji, tematu nie odpuszczę, bo takie reakcje oznaczają, że coś jest na rzeczy❗

Interpelacja:

Proszę o informację, w sprawie współpracy pomiędzy szpitalami a Fundacją wymienionymi w tytule interpelacji w okresie od 2002 roku do roku 2019: czy współpraca ta oparta była na wzajemnym świadczeniu usług (wynajęcie pomieszczeń, szkolenie pracowników i.t.d)?

Czy Fundacja pozyskiwała jakieś środki finansowe dla szpitali, jeżeli tak, to jakie i w jaki sposób środki te były przekazywane?

Czy Fundacja przekazywała szpitalom jakiś sprzęt, wyposażenie, lekarstwa, inne – na jakich zasadach odbywało się to przekazywanie?

Czy Fundacja uczestniczyła wspólnie ze szpitalami w programach finansowanych ze środków publicznych, jeżeli tak, to jakich?

Czy i jaka była rola prof. Tomasza Grodzkiego, pracownika szpitali, w koordynowaniu współpracy pomiędzy Fundacją a szpitalami?

W związku z tym, że w Internecie nie ma danych dotyczących funkcjonowania tej Fundacji w roku 1999 – proszę o informację, czy w tym okresie była jakakolwiek współpraca pomiędzy Fundacją a szpitalami?

  • Fot. zasoby Kancelarii Sejmiku WZ / Wikipedia
  • Foto 2 FB

Dodaj komentarz