Wniosek o natychmiastowe odwołanie członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 168 w Szczecinie. Po wielu godzinach bezprawnej agitacji na terenie komisji wyborczej decyzja została wreszcie podjęta!

Wreszcie po latach walk, z tym samym agitatorem i tępą Okręgową Komisją Wyborczą w Szczecinie oraz PKW, udało się doprowadzić do usunięcia agitatora ze składu OKW. Agitator ten, rozsławiany w lokalnych i krajowych mediach głównego ścieku, od wielu lat posługiwał się tym samym sposobem łamania prawa wyborczego – w lokalu wyborczym nosił koszulkę propagandową z napisem popularyzowanym przez wielbicieli jednego z ugrupowań politycznych. Poniżej jedno z wielu pism wysyłanych przez Prezesa RKW Szczecin do przedstawicieli KBW i urzędników wyborczych, którzy przez wiele godzin udawali znów, że nie wiedzą jakie należy podjąć działania!

Komisarz Wyborczy
Pan Jacek Szreder
Urzędnicy Wyborczy w Szczecinie

Do wiadomości

Państwowej Komisji Wyborczej

Wniosek o natychmiastowe odwołanie członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 168 w Szczecinie.

Niniejszym wnoszę o natychmiastowe odwołanie p. Łukasza Olejnika z funkcji członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 168 w Szczecinie, za działania  naruszające apolityczność komisji wyborczej przez to, że dokonywał manifestacji swoich poglądów politycznych i społecznych wykonując swoje obowiązki w lokalu wyborczym podczas glosowania będąc ubrany w koszulkę z grafiką ze słowem „Konstytucja” – znakiem/symbolem jednoznacznie związanym ze Stowarzyszeniem KOD powiązanego politycznie z ugrupowaniem jednego z kandydatów biorących udział w Wyborach Prezydenta RP.
Należy zwrócić uwagę, że jest to kolejne działanie p. Łukasza Olejnika zakłócające powagę i godność aktu wyborczego. Poprzednie miało miejsce 28.06.2020 r. i przy wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 20291 r. Także wówczas spotkało się to z protestem osób głosujących, którzy wezwali Policję.


Mariusz Łojko

Prezes Stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów Oddział w Szczecinie

Dodaj komentarz