Komunikat Konsula RP w Nowym Jorku skierowany do członków Obwodowej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo,

W związku ze skomplikowaną sytuacją prawną i organizacyjną zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także w świetle uchwały Sejmu RP z dnia dzisiejszego odrzucającej uchwałę Senatu RP z dnia 5 maja 2020 r. o odrzuceniu ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., uprzejmie informuję, że przeprowadzenie głosowania osobistego, jak również przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego w nowojorskim okręgu konsularnych (jak również wszędzie za granicą), nie będzie możliwe.

Konsulowie nie mają możliwości otrzymania kart do głosowania od Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Warszawie, o czym stanowi par. 1 uchwały nr 58/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że w dniu 8 maja nie ma możliwości przekazania spisów wyborczych i materiałów wyborczych, a więc w dniu 9 maja nie muszą się Państwo stawiać w lokalu wyborczym w Nowym Jorku, celem dopełnienia obowiązków członka Komisji.

Pragnę ponownie podziękować Państwu za dotychczasową pracę oraz gotowość uczestniczenia w pracach komisji wyborczej podczas głosowania na Prezydenta RP w dniu 9 maja br.

Wyrażam nadzieję, że możemy na Państwa liczyć podczas organizacji wyborów Prezydenta RP w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku,

Adrian Kubicki
Konsul Generalny

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel. (646) 237 2102
Fax (646) 237 2105
www.nowyjork.msz.gov.pl<http://www.nowyjork.msz.gov.pl/>

Dodaj komentarz