Fałszerze przygotowują się w Lęborku – przed tym przestrzegaliśmy!

Tak właśnie przedstawia się „druk i dystrybucja kart wyborczych” w terenie – niekontrolowany dostęp do kart mają zwykli urzędnicy!!! I takie pole do działania jest w całej Polsce.

Tę właśnie uchwałę PKW – dotyczącą kart wyborczych – zaskarżyły już do Sądu Najwyższego 3 komitety wyborcze (w tym dwa ogólnopolskie).

Oto meldunek z Lęborka:

>>W dniu wczorajszym członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej, p.Bogumiła Borkowska wraz z p.Maurycym zastali w pomieszczeniu w którym znajdowały się karty wyborcze dwoje urzędników Ratusza, p.Tomasza Borka i nieznaną im z nazwiska druga osobę, którzy na pytanie, co tam robią, bez asysty komisji w tym pomieszczeniu, oznajmili, że „liczą paczki z kartami wyborczymi”.

Borkowska zapytała o tę sprawę przew. Komisji p.Pinkowską i dostała odpowiedź, że wszystko jest zgodne z prawem. Wobec powyższego p.Borkowska napisała pismo do Miejskiej Komisji Wyborczej z prośbą o wyjaśnienie: 

– kto i na jakiej podstawie bez wiedzy członków Miejskiej Komisji Wyborczej wpuścił urzędników do pomieszczeń w którym są karty wyborcze?

– kto ma klucze do tych pomieszczeń?

– kto ma plomby i kto plombował te pomieszczenia?

O zdarzeniu p.Borkowska powiadomiła telefonicznie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego a swoje pismo dała mu do wiadomości.

Komisarz podobno przyjechał dziś rano do Lęborka i podobno teraz komisja liczy karty.

Prosiłbym o nagłośnienie tej informacji na szerszym forum medialnym.

Jeśli chodzi o przygotowanie do pracy w OKW członków komisji miejskich to jest tragedia. Niedouczony albo odwalający po prostu swoją pracę jakiś starszawy prawnik ściągnięty spoza Lęborka poświęca zaledwie 1 godzinę na szkolenie tych osób, reagując na pytania w taki sposób, który znamionuje jego całkowita niewiedzę : „a to sobie państwo czy pan doczytacie w wytycznych albo w kodeksie i na pewno zrozumiecie”. Jesteśmy wściekli na tę sytuację bo nawet organizując takie kontrolne spotkanie wczoraj dla członków OKW spośród jednego z KWW, nie dość, że przyszło tylko 13 osób z komisji, to wszyscy niezorientowani w temacie, a jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. Czytając wytyczne , które te osoby z OKW dostały po tym tzw. szkoleniu, było tyle wątpliwości i niezrozumienia, że po prostu możemy współczuć tak źle przeszkolonym Przewodniczącym OKW i członkom komisji.

Uważamy, że w tych wyborach będą jeszcze większe przewały aniżeli w poprzednich.

Pozdrawiamy

RKW Lębork<<

Get involved!

Comments

No comments yet