Gersdorf: Wezwę sędziów Izby Dyscyplinarnej SN, by wstrzymali się od działań – 30% albo L

Dziennikarz stacji RMF FM zapytał pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf o sytuację Izby Dyscyplinarnej SN.

– Wezwę sędziów Izby Dyscyplinarnej SN, by wstrzymali się od działań – stwierdziła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, zapytana o wczorajszy wyrok ws. Izby Dyscyplinarnej i KRS.

SN o Izbie Dyscyplinarnej i KRS

Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił 19 listopadaże to Sąd Najwyższy powinien zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej SN i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Wyrok TSUE jest odpowiedzią na pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego w sprawie m.in. statusu nowej Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej SN.

Wczoraj odbyło się posiedzenie niejawne w pierwszej z trzech spraw, w których Sąd Najwyższy wystosował w końcu sierpnia ub.r. pytania prejudycjalne, na które TSUE udzielił odpowiedzi w połowie ubiegłego miesiąca.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN uchyliła uchwałę KRS w sprawie z odwołania jednego z sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej SN o przekazanie sprawy do tej Izby.

Jak argumentuje w orzeczeniu Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN (opierając się na wyroku TSUE), KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa UE.

/ Źródło: RMF FM
/ zma

Dodaj komentarz