Apel Marka Kubali do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Pismo Prezydenta RP Andrzeja Dudy do organizatorów i uczestników konferencji z okazji jubileuszu 5-lecia Stowarzyszenia Niepokonani 2012

27 stycznia 2020 pisaliśmy o skierowaniu, przez Marka Kubalę, do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec wszystkich sędziów, którzy w dniu 23 stycznia 2020r., podjęli uchwałę o rozstrzygnięciu rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Dzisiaj publikujemy apel tego przedsiębiorcy, pozbawionego prawa do dochodzenia roszczeń, do Prezydenta RP – Andrzeja Dudy w sprawie instytucji skargi nadzwyczajnej. Sprawa jest o tyle istotna, że tysiące przedsiębiorców nie mogą wzruszać bandyckich wyroków, ale według stanu na dziś – jeżeli mogliby to sprawa i tak trafi … do tej samej prokuratury która wszczęła sprawę.

Niemniej wydaje się, że najważniejszą sprawą jest uporządkowanie spraw związanych z sądami.

Szanowny Panie Andrzeju Duda Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej
Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Niepokonani 2012 , które skupia tysiące poszkodowanych bezprawiem wymiaru sprawiedliwości .
Po raz kolejny zwracam się z prośbą i apelem o podjęcie niezbędnych i pilnych działań mających na celu usunięcia wszelkich przeszkód w proponowanych przez Pana Prezydenta rozwiązań instytucji skargi nadzwyczajnej .
Przeszkodą , która praktycznie uniemożliwia realizację ponownego rozpatrzenia spraw tysięcy poszkodowanych , uzyskania sprawiedliwego wyroku i – co równie ważne – odzyskania zaufania do własnego państwa jest to , że wnioski o wniesienie skargi nadzwyczajnej rozpatrują prokuratorzy regionalni !
Niejednokrotnie Ci sami prokuratorzy , którzy nie tylko , że nas wcześniej bezprawnie oskarżali ale prokuratorzy pozbawieni stosownych kompetencji , wiedzy i doświadczenia życiowego.
Nie o taką reformę wymiaru sprawiedliwości walczę blisko 20-lat .
Jedynym rozwiązaniem na usunięcie wszelkich przeszkód dotyczących skargi nadzwyczajnej jest pilne wprowadzenie czynnika społecznego .
Bez nas poszkodowanych żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości nie będzie .
Paweł Kukiz , proszę przypomnij dzisiaj na spotkaniu Panu Prezydentowi RP
Pozdrawiam
Marek Kubala

Get involved!

Comments

No comments yet