Nowe przepisy wyborcze cz.6

Szanowni Państwo,

czas płynie, człowiek nic nie pisząc się rozleniwia i później musi nadrabiać lekcje na temat, który już mu z głowy częściowo wyparował. Tak jest ze mną. Ale dobrze, że Pan Marcin Dybowski z Panem dr. Jerzym Targalskim trzymają plan w ręku i nie odpuszczają. Najważniejsze na początku to mieć tyle optymizmu, żeby wierzyć, że zmiany w przepisach wyborczych są możliwe. Nie jest na pewno łatwo sformułować propozycje tych zmian na tyle prostoi lakonicznie, żeby były zrozumiałe dla wszystkich naszych obywateli –  w celu w ogóle upraszczaniawszelkich przepisów prawa. Duża ilość tych przepisów jednak okazuje się nieodzowna – to są wielowiekowe pozostałości poprzednich pokoleń. Ja, żeby to opanować to jestem w III lidze, albo dalej. Nawiązuję w swoich uwagach do niedawnego Forum RKW pod hasłem : Zwalczanie fałszerstw i obywatelska kontrola wyborów.Większość  propozycji zmian  jest poza wszelką dyskusją, oto one:

 I część: Nadmierne uzależnienie przebiegu i kontroli wyborów od władzy samorządowej i      politycznej.

 1. Przewodniczący OKW nie może być usunięty przez wójta/burmistrza, odwołać go może tylko Okręgowa KW w ściśle określonym trybie wraz z obowiązkowym trybem odwoławczym od takiej decyzji.

 2. Pieczęcie każdej OKW muszą być po wyborach deponowane komisyjnie przez przewodniczących i wydawane komisyjnie przewodniczącym przez Okręgową KW, z pominięciem urzędów samorządowych, a pomiędzy wyborami muszą być zdeponowane przez cały czas w opieczętowanym sejfie Okręgowej KW.

 3. Musi być pełny monitoring druku kart wyborczych w drukarni wraz z dostępem on-line do ich produkcji i ich magazynowanie w tej samej hali. Wydawanie kart wyborczych powinno odbywać się komisyjnie wg kolejności ich produkcji przy obecności  przynajmniej trzech członków danej Obw. KW  w tym jej przewodniczącego z możliwością uczestniczenia przy tym mężów zaufania. Należy przeliczyć karty zaraz po wydrukowaniu i na każdym etapie, jeżeli są one przekazywane komukolwiek  podczas dalszego procesu organizacji wyborów.

 4. Losowanie musi być przeprowadzone przez przybyłych na ten moment kandydatów na członków Obw.KW , którzy wybierają spośród siebie komisję skrutacyjną. Całe losowanie odbywa się w obecności i pod nadzorem urzędników administr. Oczywiście osoba losująca nie ma prawa mieć wglądu do wymieszanych losów.

 5. Musi być możliwość wglądu w proces tworzenia obwodowych list wyborczych na każdym etapie. Listy wyborców powinny być wydane członkom Obw. KW najpóźniej na 7 dni przed wyborami, a listy uzupełniające najpóźniej 2 dni przed wyborami. Zachodzi konieczność nadzoru Komitetów Wyborczych nad Centralną Państwową Bazą Danych „Źródło”. Konieczny jest sejmowy nadzór nad procedurą wytwarzania dokumentów dla służb specjalnych / chodzi o to by nie było nagłego ilościowego przyrostu wydawanych dokumentów, które będą przecież posiadały wszelkie cechy zewnętrzne umożliwiające oddawanie głosów/.

 6. Natychmiastowa przeprowadzka całej instytucji Krajow. Biura Wyborcz. i Państw. Kom. Wyborcz. do osobnego, suwerennego i jej własnego budynku, jako instytucji konstytucyjnej i centralnej. Skład Okręg. KW wyłaniany powinien być analogicznie do procedury społecznych Obw. KW z tym, że w składzie Okręg.KW – jak dotychczas – mają znajdować się sędziowie wskazywani przez Państwo. Strona społeczna /kandydaci skierowani przez Komitety Wyborcze/ powinna posiadać prawo weta wobec sędziów kierowanych  do pracy w Okręg.KW. /o niektórych z nich wiemy dziś dużo więcej/. Stowarzyszenia, a nie tylko Komitety Wyborcze muszą mieć prawo kierowania obywateli do pracy w KW każdego szczebla / podobnie jak w referendum/. Kilkudniowe obliczanie wyników w wyższych ogniwach piramidy zliczającej wymaga rotacyjnej obecności wielu mężów zaufania i członków Okręgowych lub wyższych KW / z powodu przemęczenia/.

Moje prywatne uwagi:

 Ad.2 – Żeby z pieczątkami był pełny porządek, tak jak jest proponowane przez Forum, należałoby zacząć teraz od zupełnie nowej wersji pieczątek dla wszystkich poziomów Komisji Wyborczych.

 Ad.3 – Nie wiem czy dobrze rozumiem tę treść. Wg mnie monitoring ma być z rejestracją pełnego nagrania całego cyklu produkcyjnego. Dalej. Rozumiem, że mowa jest o odbiorze w drukarni. Należy to opracować logistycznie, żeby członkowie Obw.KW nie wchodzili sobie na głowę. Uważam, że kart wyborczych powinno być wydrukowanych dokładnie tyle – nie więcej i nie mniej – ile jest obywateli ujętych w spisie danej OKW. Wówczas listy uzupełniające do spisów wyborców muszą być dostarczone wcześniej niż dwa dni przed wyborami.  Jeśli wyjdzie nadwyżka kart to należy tę ilość komisyjnie na miejscu spalić. Czy nie należałoby się zastanowić nad bardzo wąskim terminem wydruku kart wyborczych dla całego kraju? Czy komisyjne przeliczenie kart w drukarni przez każdą z Obw. KW ma być wykonane jednokrotnie czy wielokrotnie, tak jak w dniu poprzedzającym wybory? Bo jeśli wielokrotnie to nie ma potrzeby ponownego przeliczania poźniej. Należy je tylko bardzo dobrze zapieczętować – do tej czynności należałoby się już przygotować w drukarni. Tak zrozumiałem  punkt 3. Czy o to chodziło?

 Ad.5 – Tego tematu od początku dziejów nie rozumiem. Mieć wgląd do spisów wyborczych to byłoby oczywiste, ale jak można skontrolować ich prawdziwość, proszę o wyjaśnienie. Nie mam pojęcia o co chodzi w nadzorze dokumentów wytwarzanych dla służb specjalnych. Prosiłbym o wyjaśnienie.

 Ad.6 – Co dokładnie autor miał na myśli pisząc: „Skład Okręg. KW wyłaniany powinien być  analogicznie do procedury społecznych Obw. KW…”

Ciąg dalszy omówienia zmian zaproponowanych przez Forum wyborcze RKW nastąpi w kolejnym art.

 

          Jacek Karcz

           

 

Kategorie Bez kategorii