KOgran – środek odżywiający glebę uzyskiwany z osadu ściekowego

Pracownicy Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego już od kilku lat zastanawiali się jak osad, szkodliwy odpad powstający w procesie oczyszczania ścieków zamienić na coś pożytecznego. Produkt z osadu to byłaby ekologiczna alternatywa dla jego spalania, co oszczędziłoby konieczności wybudowania spalarni. Pomogli im w tym naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współpraca okazała się tak owocna, że w grudniu tego … Czytaj dalej

Klimatyczna egzekucja na raty. Zielony Ład dostał zielone światło – 30% albo L

Rada Europejska zgodziła się, żeby UE osiągnęła tzw. neutralność klimatyczną do 2050 roku. Zielony Ład dostał zielone światło. Oznacza to, że docelowo UE ma zrezygnować z paliw kopalnych, przemysłowej hodowli zwierząt i środków transportu innych niż elektryczne. Produkcja wszystkich dóbr materialnych będzie stopniowo wygaszana, a na produkty wytwarzane poza UE zostanie nałożony podatek klimatyczny.

Zambrów: Planowane 100% dofinansowanie usuwania azbestu z budynków – wnioski do 10-01-2020

Gmina miejska Zambrów poinformowała, że stara się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (eternit) z terenu miasta Zambrów. Kwota dofinansowania ma wynosić do 100% kosztów obejmujących: demontaż, transport i zdeponowanie odpadów na składowisku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne … Czytaj dalej

Prószków! PILNE! Skażenie wody

KOMUNIKAT W związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości mikrobiologicznej w pojedynczej badanej próbce Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie informuje o pogorszeniu się jakości wody do spożycia. Woda przeznaczona do bezpośredniego spożycia powinna być przegotowana 2-3 minuty w otwartym naczyniu.Woda używana do celów spożywczych: mycia naczyń kuchennych, warzyw, owoców, itp powinna koniecznie być przegotowana. Można używać wody … Czytaj dalej

Prof. Mieczysław Ryba: Przyroda – nowy proletariat

Świat przyrody bez człowieka będzie światem o wiele bardziej okrutnym, bo człowiek jest jego integralną częścią i ma obowiązek racjonalnie wszystko w nim układać – przypomina profesor Mieczysław Ryba w rozmowie z Piotrem Relichem. Coraz częściej podnoszą się głosy nie tylko wzywające do niezabijania zwierząt, ale wręcz do przyznania im praw. Niektórzy nawet sugerują, że tak … Czytaj dalej