WSA w Olsztynie odrzucił skargę władz Elbląga na decyzję wojewody o likwidacji pogotowia socjalnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę władz Elbląga na decyzję wojewody.

Wojewoda warmińsko-mazurski unieważnił uchwalę Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Władze Elbląga mogą się od niej odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rada Miejska w Elblągu decyzję o likwidacji Pogotowia Socjalnego podjęła podczas kwietniowej sesji nadzwyczajnej. Uchwałę w tej sprawie unieważnił wojewoda warmińsko-mazurski. Powodem był brak konsultacji społecznych w tej sprawie.

Dodaj komentarz