8 wrzesień 1514 r. Orsza – polski triumf

Podczas wojny 1512 – 1522 siły Księstwa Moskiewskiego zagarnęły znaczny obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego. Król Zygmunt Stary postanowił przyjść z odsieczą Litwie. W walnej bitwie starły się wojska litewsko-polskie /26-35 tys./ pod wodzą hetmana Ostrogskiego z armią Wasyla III liczącą 80 tys. żołnierzy. Ostrogski zarządził pozorowany odwrót w stronę wąwozu, który obsadził piechotą i artylerią. Wciągnął część hufców przeciwnika w pułapkę i po pokonaniu ich ruszył do generalnego ataku. Polacy rozgromili siły moskiewskie i zatrzymali ofensywę Wasyla III.

Kategorie Bez kategorii