Dariusz Drelich

386320751743541998

Dariusz Drelich urodził się 10 lipca 1967 r. w Kolbudach. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej i w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Samorządowiec, w latach 1990-1994 był radnym i członkiem zarządu gminy Kolbudy. W 2014 roku uzyskał mandat radnego powiatu gdańskiego, obejmując funkcję … Czytaj dalej